^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
logo_GWNE_PTP
www.facebook.com Polskie Towarzystwo Psychologiczne Bydgoszcz 

Szanowni Państwo,

podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału w Bydgoszczy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które odbyło się 30 września 2015 r., zgromadzeni Członkowie dokonali m.in. wyboru nowych władz Oddziału. Zgodnie z art.44 "Statutu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego", w skład władz Oddziału wchodzą Zarządu Oddziału oraz Komisja Rewizyjna.  W skład nowego Zarząd Oddziału zostali wybrani:

 1. Przewodnicząca Oddziału - dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW
 2. Wiceprzewodniczący Oddziału - mgr Krzysztof Piórowski
 3. Skarbnik Oddziału - mgr Renata Buczyńska
 4. Sekretarz Zarządu Oddziału - dr Ewa Wojtynkiewicz
 5. Członkowie Zarządu Oddziału:
 •  dr Anna Kobierecka-Dziamska
 •  mgr Katarzyna Śliwińska
 •  mgr Katarzyna Dziembowska-Ozga
 •  mgr Dorota Lewandowska
 •  mgr Karolina Szatkowska

 

W skład nowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 1. Przewodnicząca Komisji - dr Aleksandra Pauszek
 2. Członkowie Komisji:
 • mgr Małgorzata Rosiak
 • mgr Katarzyna Wolszczak

 

Serdecznie gratulujemy nowo wybranym Członkom Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.

Gorące podziękowania składamy ustępującym Członkom Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej, którzy przez ostatnią kadencje społecznie pracowali dla naszego Oddziału.


Wyrażamy otwartość i gotowość do dalszej pracy na rzecz naszego lokalnego środowiska psychologów, jak również dla całej grupy zawodowej poprzez m.in. aktywne uczestnictwo przy trwających pracach nad Ustawą o zawodzie psychologa
i samorządzie zawodowym psychologów.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem "Sprawozdaniem z merytorycznej działalności Oddziału PTP w Bydgoszczy" ... czytaj więcej 

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Oddziału
dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW

Wiceprzewodniczący Oddziału
mgr Krzysztof Piórowski

Najnowsze informacje na temat stanu zaawansowania prac nad Ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów ... więcejSerdecznie zaprasza Członków Oddziału na bezpłatny wykład oraz warsztat poświęcony zagadnieniom psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce "Szkolenia" ... więcej
Z wielką radością informujemy, że Zespół do Spraw Programowania Prac Rządu podjął decyzję o wpisaniu projektu Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów do Wykazu Prac Rady Ministrów ... więcej


Spotkanie z Podsekretarzem Stanu, Sekretarzem Rady Gospodarczej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Ministrem Jakubem Jaworowskim w sprawie Ustawy o zawodzie psychologa:

 W niedzielę 21 września zakończył się XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nt. Psychologia w zmieniającym się świecie.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:
- podsumowanie Zjazdu ... więcej
- tekst Uchwały Zjazdu w sprawie regulacji wykonywania zawodu psychologa w Polsce ... więcej


Galeria zdjęć XXXV Zjazdu Naukowego PTP


fot. Andrzej Obiała

Kliknij aby zobaczyć więcej zdjęćZapraszamy do zapoznania się z forum dotyczącym diagnozy psychologicznej uruchomionym przez prof. Paluchowskiego pod patronatem Ogólnopolskiej Sekcja Diagnozy Psychologicznej PTP ... więcejDrodzy psychologowie województwa kujawsko-pomorskiego, Szanowni Państwo,


z przykrością informuję, że I Regionalny Zjazd Psychologów, który był zaplanowany na 28 czerwca b.r. został z przyczyn od nas niezależnych odwołany. Szczegółowe informacje ... więcej

UWAGA !

 Osoby mające "starą jedynkę" z psychologii klinicznej są proszone o pobranie ze strony ZG PTP odpowiedniego arkusza, wypełnienie go i odesłanie. Przewodnicząca Towarzystwa wraz z prof. Tylką chcą podjąć działania mające umożliwić tym osobom zdawanie tylko egzaminu bez konieczności odbywania staży i kursów teoretycznych.

 

dr hab. Małgorzata Basińska, prof. UKW
Przewodnicząca Oddziału  w Bydgoszczy PTP

 WARTO PRZECZYTAĆ:

 

1. "Widzę motyle. Czy się mylę?" artykuł dr hab. M. Basińskiej, prof. UKW - więcej informacji ...

 

2. "Sytuacja psychologów w Polsce ..." artykuł naszego kolego z Zarządu Głównego - więcej informacji...

 

 


 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne jest stowarzyszeniem, w skład którego wchodzą oddziały terenowe, sekcje i placówki.

Celem działalności Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jest rozwijanie i popularyzacja psychologii jako nauki i zawodu oraz szczególna dbałość o to, by dyscyplina ta - w zgodzie z  wartościami humanistycznymi - służyła ludziom pomocą w życiu i zachowaniu zdrowia. Organem, który sprawuje władzę w PTP jest między innymi Zarząd Główny PTP z siedzibą w Warszawie.

Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jest dr Małgorzata Helena Toeplitz-Winiewska


 Sympozjum: metody doskonalenia jakości kontaktu terapeutycznego

Copyright © 2013  Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bydgoszczy !