^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
logo_GWNE_PTP
www.facebook.com Polskie Towarzystwo Psychologiczne Bydgoszcz 

SPECJALISTYCZNE UBEZPIECZENIE DLA CZŁONKÓW
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Warszawa, 26 stycznia 2016

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, został opracowany program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej psychologów.

Program powstał z myślą o psychologach wszystkich specjalności. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że nowością jest bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, niedostępny dotychczas na rynku w polisach adresowanych do naszej grupy zawodowej.

Ubezpieczenie ma charakter polisy grupowej. Przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie składki możliwe jest dzięki platformie do zawierania ubezpieczeń (strona ta dedykowana jest wyłącznie naszemu ubezpieczeniu grupowemu) pod adresem:

https://ptp.net-insurance.pl/

Na stronie tej dostępne są szczegóły oferty oraz warunki ubezpieczenia.Najważniejsze informacje o programie ubezpieczenia:

  • Ubezpieczycielem, czyli towarzystwem ubezpieczeń, z którym Zarząd Główny PTP podpisał umowę ubezpieczenia grupowego, jest STU Ergo Hestia SA, jeden z liderów polskiego rynku ubezpieczeń.
  • Przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne i możliwe tylko dla Członków Zwyczajnych i Nadzwyczajnych PTP.
  • Program składa się z czterech modułów:
   1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej psychologa
   2. Obowiązkowe ubezpieczenie świadczeniodawcy NFZ
   3. Ubezpieczenie OC ogólnej prowadzącego działalność gospodarczą
   4. Ochrona prawna psychologa (4 różniące się zakresowo warianty)

Poszczególne moduły i ich warianty cenowe mogą być dobierane elastycznie do sytuacji zawodowej i potrzeb ubezpieczonego.

Uwaga: Biuro ZG Towarzystwa nie pośredniczy w przystępowaniu do ubezpieczenia

Uważamy, że zarówno ze względu na profesjonalne podejście do zawodu i naszą zawodową odpowiedzialność wobec pacjentów czy klientów, jak i na rosnące w ostatnich latach zagrożenie roszczeniami z zakresu OC, posiadanie takiego ubezpieczenia przez psychologa jest obecnie nieodzowne. Teraz dostępne jest ono w zakresie dotychczas nieosiągalnym oraz za niską składkę, osiągniętą dzięki grupowej formie umowy zawartej przez PTP z Towarzystwem Ergo Hestia SA.

Rekomendujemy Państwu przystąpienie tego pierwszego w Polsce, opracowanego na potrzeby członków PTP pakietu ubezpieczeń zawodowych dla psychologów.Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Copyright © 2013  Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bydgoszczy !